Referanser

Aaram Consulting har hatt gleden av å jobbe med mange spennende prosjekter.

Aura Næringshage / Aura Kulturhage

Oppfølging av driften i en overgangsfase etter oppsigelse av stilling som daglig leder i selskapet, samt drifting av Aura Kulturhages arrangementer og daglige drift. I tillegg hadde vi diverse prosjektutviklings-oppdrag inkludert i arbeidet, spesielt for kommunen Nesset.

 

Møre og Romsdal fylkeskommune

Legge til rette for, og gjennomføre workshops, for og med kreativ næring – foredrag om kreativ næring og dialog / workshop med frammøtte deltakere på Sunnmøre, i Romsdal og på Nordmøre. Link til arrangement finner du her.

 

Sunnmøre Kulturnæringshage

Kreative Romsdal – foredrag om strategi i sosiale medier.

 

Nesset Næringsforum

Sette opp og lage aktivitet på Facebooksiden Nesset Næringsforum As, samt oppdrag for daglig leder i selskapet, eksempelvis foredrag.

 

Wildplant Wisdom

Gründerrådgivning i oppstart, med fokus på forretningsmodell og søknad om tilskudd. Nettside her.

Compassion 2Dance Company

Gründerrådgivning ved oppstart og utvikling, og hjelp i søknadsprosess mot aktuelt virkemiddelapparat for internasjonal festival for profesjonell dans – In2It og etablerers bedrift Compassion 2dance Company.

 

LEAN – Bygg Bedrift

Kursveileder sammen med kursholder LEAN business, kurs for kreativ næring i regi av Innovasjon Norge, hoppid.no og Protomore Kunnskapspark. Er sertifisert veileder innen metoden LEAN business planner.

 

Protomore Kunnskapspark

Konsulentkontrakt ut 2017 – prosessleder og rådgiver for Protomore sine inkubatorbedrifter, samt rådgiver for utvalgte gründere som har mottatt midler via hoppid.no.

 

Pixelparken AS

Prosjektleder for samlokalisering for kreativ næring lokalisert ved Kunnskapsparken i Molde. Har fortsatt ansvar for utviklings- og søknadsprosesser i forhold til nye prosjekter og rådgivning av gründere.